Ons onderwijs

De groepsindeling

We werken met drie kleutergroepen. Dit zijn drie combinatie groepen 1 en 2. De kleutergroepen starten met zo’n 18 leerlingen en eindigen met ongeveer 25 kleuters. De groepen 3 t/m 8 zijn enkele groepen met gemiddeld zo’n 28 leerlingen per groep. De leerstof en sociaal welbevinden zijn in de groepen 3 t/m 8 het uitgangspunt voor de plaatsing in de groep. Binnen de groep passen we differentiatie toe. Waar mogelijk passen we de hoeveelheid en inhoud van de leerstof aan, aan de mogelijkheden van de kinderen. Kinderen die sneller door de leerstof kunnen, bieden we verdiepings- en verrijkingsstof aan. Op deze manier proberen we bij de ontwikkeling van het kind aan te sluiten. We werken op De Windroos met dag en/of weektaken om de zelfstandigheid van de leerlingen te bevorderen.