Ons onderwijs

De groepsindeling

We werken met drie kleutergroepen. Dit zijn drie combinatie groepen 1 en 2. De kleutergroepen starten met zo’n 18 leerlingen en eindigen met ongeveer 25 kleuters. De groepen 3 t/m 8 zijn enkele groepen met gemiddeld zo’n 28 leerlingen per groep. De leerstof en sociaal welbevinden zijn in de groepen 3 t/m 8 het uitgangspunt voor de plaatsing in de groep. Binnen de groep passen we differentiatie toe. Waar mogelijk passen we de hoeveelheid en inhoud van de leerstof aan, aan de mogelijkheden van de kinderen. Kinderen die sneller door de leerstof kunnen, bieden we verdiepings- en verrijkingsstof aan. Op deze manier proberen we bij de ontwikkeling van het kind aan te sluiten. We werken op De Windroos met dag en/of weektaken om de zelfstandigheid van de leerlingen te bevorderen.

Godsdienst/levensbeschouwing

Als methode voor het vakgebied 'godsdienst/levensbeschouwing' maken we op onze school gebruik van de methode Trefwoord. Trefwoord werkt op basis van een kalender, die in alle groepen wordt gebruikt. De methode geeft voor iedere dag een gedicht, spel, lied, verhaal of Bijbeltekst als dagopening. Gedurende enkele weken vormen al die onderwerpen samen één thema, dat uitgebeeld is op de kleurenposters bij de kalender. In de handleiding vindt de leerkracht aanwijzingen om verder met de kinderen door te gaan op het onderwerp van de dagopening. Deze uitwerking is verschillend voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. In een doorgaande lijn komen op die manier ieder schooljaar ongeveer veertien thema's aan bod. Deze thema's sluiten aan bij de belevings- en ervaringswereld van de kinderen (bijvoorbeeld: ‘Wie ben ik?’), bij actuele ontwikkelingen en vraagstukken in de samenleving (bijvoorbeeld: ‘Geweld’) en zijn steeds gebaseerd op een samenhangend aanbod aan Bijbelverhalen (bijvoorbeeld: Abraham, Mozes, Jezus). De methode kent speciale uitwerkingen voor vieringen rond Kerstmis en Pasen. Daar maken wij op onze school gebruik van.