Een stevige basis op weg naar de toekomst

Wij willen een school zijn waar kinderen niet alleen leren op cognitief gebied, maar waar ze ook meesterlijk leren worden in zelfvertrouwen, doorzetten, plezier hebben en verwonderen. Alle kinderen leren, ieder met zijn of haar eigen mogelijkheden en talenten. Om de kinderen een stevige basis mee te geven voor de toekomst besteden we veel aandacht aan 21e eeuwse vaardigheden zoals kritisch en creatief denken, zelfregulering, samenwerken, ICT-basisvaardigheden, probleem oplossen en computational thinking.

Vanuit deze waarden en onze Christelijke identiteit richten we ons onderwijs in en willen we werken als team met leerlingen en ouders op de Windroos. Opgroeien in een positieve sfeer met respect voor elkaar en onze omgeving geeft ruimte en richting. Zo geven we onze kinderen een stevige basis voor de toekomst en een schat aan kennis en vaardigheden mee. 

Laatste nieuws

Agenda